XAC bistår kunder med implementering av SAF-T

SAF-T (Standard Audit File-Tax) er et standardformat for rapportering av regnskapsdata som trådte i kraft fra og med 1. januar 2020. Første tidspunkt for kontroll vil kunne være 10. april 2020, i forbindelse med rapportering av første mva-termin. Kravet gjelder for alle bokføringspliktige med unntak av selskaper som har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eller som har færre enn 600 bilag i året.

Cross Application Consulting AS har erfaring med implementering av SAP sin løsning hos flere av våre eksisterende kunder, og har en godt utviklet og dokumentert løsning.

I forbindelse med implementering er det to aktiviteter som selskapene selv kan gjennomføre før man starter på den tekniske implementeringen:

Når det gjelder kontoplanen så kan denne også mappes mot SAF-T standard kontoplan eller KOSTRA (kommune-stat-rapportering), men vi anbefaler å mappe mot næringsoppgaven, i hovedsak fordi de fleste har denne klar allerede.

Ta kontakt dersom du ønsker et tilbud på implementering av SAF-T rapportering i din bedrift.

Publisert: 24. mars 2020

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design