XAC bistår kunder med implementering av SAF-T

SAF-T (Standard Audit File-Tax) er et standardformat for rapportering av regnskapsdata som trådte i kraft fra og med 1. januar 2020. Første tidspunkt for kontroll vil kunne være 10. april 2020, i forbindelse med rapportering av første mva-termin. Kravet gjelder for alle bokføringspliktige med unntak av selskaper som har mindre enn 5 millioner kroner i […]

Les mer

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design