Pearl Group, XAC og XAR – skal sikre høy kompetanse tett på kundene

Cross Application Consulting (XAC) og Cross Application Resources (XAR) går i allianse med Pearl Group, en ledende IT-partner innen forretningsløsninger og e-Handel i Norden. Partnerskapet innebærer at Pearl Group kjøper alle aksjene i selskapene samtidig som ansatte i XAC og XAR går inn på eiersiden i Pearl Group. Pearl Group vil etter oppkjøpet totalt ha 370 ansatte i Norge, Sverige, Finland, Latvia, Polen, Ukraina og Singapore.

XAC er et selskap som har bevist mye, hvor deres svært kompetente ansatte er kjent for å sikre kundene gode løsninger med fokus på å bygge kompetanse sammen med kundene for å løse deres forretningsbehov. XAR er et rådgivningsmiljø og bemanningsselskap med fokus på effektiv bruk av forretningsløsningene fra SAP. Selskapene har en unik kompetanse som vil være viktig for Pearl i vår felles videre utvikling. I tillegg er det helt vesentlig for oss i Pearl at XAC og XAR har en kultur som traff oss godt fra første gang vi startet å samarbeide for flere år siden. Fokuset på hvordan vi i felleskap kan skape verdi for kundene våre, og en sterk kultur for nyskaping og utvikling, var en viktig årsak til at vi fant hverandre.

– Geir Thoresen, konsernsjef i Pearl Group
Kristian Jåsund, daglig leder XAC og XAR, Freddy Nilsen, styreleder XAC, Geir Thoresen, CEO Pearl Group, Bernhard Olsen, CEO Pearl Norge.

Jeg kan ikke tenke meg en bedre partner for oss enn Pearl Group, vi har mange felles kunder og kjenner selskapet godt etter mange års samarbeid. SAP-markedet er i stor endring og sammen vil vi nå kunne tilby våre kunder unike løsninger og tjenester fra et fagmiljø som står sterkere enn noensinne. Vi kommer til å fortsette og jobbe sammen med alle våre eksisterende kunder fremover, samtidig som vi nå får tilgang på annen kompetanse enn den vi har internt hos oss. En god og viktig synergi av dette styrkede samarbeidet vil bli å forbedre vår felles kundefront og å gi våre kunder et samlet enda bedre og bredere verdiforslag i fremtiden. Våre ansatte vil få flere og nye utviklingsmuligheter og garantert flere spennende utfordringer.

– Freddy W Nilsen, gründer og styrets leder i XAC

XAC og XAR er kjent for sin spisskompetanse på forretningsløsningene fra SAP, og fokuserer på langsiktige kundeforhold og verdiskapning for sine kunder. Dette har resultert i god, lønnsom vekst siden oppstarten i 2004. De har en rekke anerkjente selskaper på kundelisten.

Pearl Group har utviklet en fleksibel skybasert løsnings- og tjenestemodell. Selskapet ser et stort og stadig voksende marked for sine tjenester i Norden, og har mellomstore og store selskaper med avanserte IT-behov som hovedmålgruppe.

Pearl Group skal vokse til en omsetning på 1,5 milliard innen 2026. XAC og XAR vil være en viktig del av denne utviklingen.

– Geir Thoresen, konsernsjef i Pearl Group

Les mer om saken i Finansavisen.

Publisert: 17. januar 2023

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design