Hydro Aluminium

Flere av konsulentene i XAC har deltatt i de fleste SAP prosjektene som er gjennomført hos Hydro Aluminium de siste ti årene. Dette har vært alt fra implementering, internasjonale utrullinger, oppgraderinger og implementering av nye moduler. Vi har stått sentralt i flere omorganiseringsprosjekter, og deltatt i flere prosessforbedringsprosjekter. Hydro Aluminium Rolled Products er Hydros enhet for valsede produkter i Norge. HARP kjører SAP for sine to fabrikkanlegg i Holmestrand og på Karmøy.

XAC er totalleverandør av SAP forvaltning hos HARP og vi har jobbet tett sammen med denne kunden i mange år. XAC er ansvarlig og delaktig i stort sett alle SAP relaterte oppgaver og prosjekter hos HARP.

Publisert: 23. april 2021

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design