Statkraft

Statkraft

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

Som en global aktør med store anleggsmasser innenfor ulke segmenter for fornybar energi er XAC inne og gjør en re-implementering av anleggsmodulen til Statkraft for å tilfredsstille krav innenfor IFRS, lokal regnskap- og skattemessige regler innenfor hvert enkelt land, samt en løsning for justeringsforpliktelser og merverdier. Den globale templaten skal rulles ut til mange land.

Coop Handel

Tekst kommer…

Vinmonopolet

XAC har jobbet med SAP-løsningen til Vinmonopolet helt siden prosjektoppstarten i 2009. Utrullingen av SAP har foregått i flere faser og her har konsulenter fra XAC jobbet med utvikling av løsninger innenfor kundesenter og butikk, lagerprosesser, innkjøps- og økonomiprosesser samt integrasjon mellom SAP og butikkenes kassaløsninger (POS- og PI integrasjon). I tillegg til sentrale roller i prosjektene har XAC også ansvar ifbm løpende support og systemtilpassing som en del av AMS-teamet.

Uno-X Energi

XAC har vært sentrale i implementeringen SAP for det tidligere Hydro Texaco AS nå Uno-X Energi AS. SAP ble implementert i flere faser, først en ren økonomiløsning, deretter har vi utvidet med en IS-OIL logistikk løsning.

Det siste prosjektet vi har vært ansvarlig for er å støtte selskapet i fisjonsprosessen der Uno-X Energi ble delt opp i 4 juridiske selskaper og der vi i XAC har ledet prosjektet. Vi har vært ansvarlig for å få implementert de nødvendige endringene i SAP slik at denne løsningen nå er tilpasset de nye organisasjonene.

Samlerhuset

XAC har vært en sentral samarbeidspartner ifbm implementering av SAP i Samlerhuset Norge. Samlerhuset er Nordens største forhandler av mynter, frimerker, sedler og andre samle-objekter.

Vi har jobbet med denne kunden siden opp-starten av SAP i 2008 og frem til i dag. Konsulenter i XAC har vi bistått Samlerhuset med tjenester innenfor rådgivning, ekstern- og internregnskap, kredittkortløsning og rapportering. Vi har også vært ansvarlig for en del endringer/programmering, basis kursing og utarbeidelse av ny workflowløsning i SAP hos Samlerhuset, via våre samarbeidspartnere/ underleverandører.

Norwegian Air Shuttle

XAC har samarbeidet med Norwegian siden 2005 da Norwegian gikk live med SAP. Fra å være en “standard” All in One løsning har vi været aktivt deltagende i å tilpasse systemet til organisasjonen og forretningsprosessene. Dette gjelder f.eks. ruteregnskapet som er laget i CO-PA som brukes til rapportering av belegg og fortjeneste på rutene, implementering av SAP for NAS Polen og FlyNordic i Sverige. Den siste tiden har vi vært som prosjektledere og konsulenter vært med i etableringen av Bank Norwegian og utvikling og implementering av et nytt MRO (Maintenance, Rapair and overhaul) system.

Det har vært en stor lærdom for oss å jobbe så tett integrert med et selskap som har en så ekspansiv vekst og “frisk” forretningsfilosofi.

Hydro aluminium

Flere av konsulentene i XAC har deltatt i de fleste SAP prosjektene som er gjennomført hos Hydro Aluminium de siste ti årene. Dette har vært alt fra implementering, internasjonale utrullinger, oppgraderinger og implementering av nye moduler. Vi har stått sentralt i flere omorganiseringsprosjekter, og deltatt i flere prosessforbedringsprosjekter.
Hydro Aluminium Rolled Products er Hydros enhet for valsede produkter i Norge. HARP kjører SAP for sine to fabrikkanlegg i Holmestrand og på Karmøy.

XAC er totalleverandør av SAP forvaltning hos HARP og vi har jobbet tett sammen med denne kunden i mange år. XAC er ansvarlig og delaktig i stort sett alle SAP relaterte oppgaver og prosjekter hos HARP.

Komplett ASA

Komplett ASA er en av Skandinavias ledende aktører innen netthandel. Kjernevirksomheten er salg av dataprodukter, forbrukerelektronikk og hjem/fritidsprodukter via egne nettbutikker. I Norge foregår dette via Norges to største nettbutikker Komplett.no og MPX.no, samt datadistributørene Norek.no og Itegra.no. I tilegg har Komplett ASA tilsvarende nettbutikker i Sverige og Danmark.

XAC har samarbeidet med Komplett siden 2010, men konsulenter hos XAC har jobbet med Komplett siden de implementerte sin SAP R/3 løsning i 2003. XAC leverer teknisk ABAP-kompetanse til Komplett. Dette inkluderer generell ABAP-programmering (rapporter, user-exits etc.), programmering på SAP-siden av grensesnitt (Idocs/ALE/BAPI/RFC/tRFC/qRFC) mot bl.a. lagersystemer og nettbutikker samt utvikling av ulike formularer for print, e-post og etiketter. XAC bidro også på teknisk side når Komplett integrerte sin SAP ERP løsning mot SAP EWM (Extended Warehouse Management) i 2010.

Ark

ARK er med sine 90 butikker en av de største bokhandlerkjeder i Norge. ARKs hovedkontor startet med SAP IS-Retail våren 2006 og ARKs 90 butikker startet samtidig å benytte SAP Retail Store. Vi i XAC ledet og var løsnings- og prosessansvarlig for gruppen som arbeidet med butikk- og utgående logistikk prosesser under prosjektet. Implementeringsprosjektet karakteriseres som et svært vellykket. Etter oppstarten 2006 har XAC vært aktiv samarbeidspartner for vedlikehold og forbedring av ARKs SAP-løsning.

© 2019 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design