God start på 2019-traineeprogrammet

Alle våre tre traineer/juniorkonsulenter er nå ute i prosjektrelatert arbeid hos flere av våre kunder etter å ha gjennomført sertifiseringskurs og fått en grundig innføring i SAP.

Målet med opplæringen har vært å kunne gå fra trainee til juniorkonsulent med en «learning by doing»-filosofi. I samarbeid med sine mentorer har traineene ansvar for diverse arbeidsoppgaver i prosjektene, support og utvikling av nye oppdrag. Dette gir mye arbeidserfaring innenfor flere ulike bransjer. Arbeidsoppgavene blir tilpasset kompetansenivået og har gitt en bratt læringskurve gjennom høsten. Ingen av arbeidsdagene er like, noe som gjør det spennende å være ansatt i XAC.

Som ansatt i XAC er en ofte i prosjekter i lengre perioder og får muligheten til å bli godt kjent med prosjektteamene som inkluderer både interne og eksterne ressurser. Det å komme inn som trainee har kun vært en positiv erfaring, der skillet mellom internt ansatte og eksterne ressurser er fraværende og alle ønsker å spille hverandre gode.

Les mer om traineeprogrammet vårt her:

Publisert: 27. januar 2020

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design