Jørgen Holm

Jørgen er utdannet siviløkonom, Master of Science, og har jobbet som SAP-konsulent siden 1998. Hans særskilte fagområde er FI/CO, herunder spesielt Profitability Analysis (COPA), Profit Center Accounting og Product Costing. Jørgen har meget god integrasjonsforståelse, dyptgående kjennskap til funksjonalitet i SAPs standardprosesser innenfor Salg og Distribusjon, Material Management og har god teknisk forståelse. Han har også meget god kjennskap til SAPs forskjellige rapporteringsverktøy. Jørgen har lang prosjekterfaring fra mange ulike bransjer.

Jørgen har i hele sin periode som SAP-konsulent jobbet mye med rapportering og budsjettering. Han kjenner ledelsens krav til – og behov for informasjon. Dette er noe han legger til grunn når han utarbeider løsningsforslag. Jørgen har alltid som målsetting å finne løsninger som er enkle og håndterbare for bedriften han jobber med, noe som i seg selv kan være en utfordring i SAP. Men; det enkle er ofte det beste!

Jørgen er en av de fire gründerne av Cross Application Consulting.

  • Økonomikonsulent
  • 918 64 890
  • jorgen.holm@xac.no
  • Vis profil

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design