Cato Gulbrandsen

Cato har erfaring fra alle faser i en ERP-implementering, av systemerfaring kan nevnes SAP-erfaring siden 1996 og 2 ½ år med Oracle Financials. Han er SAP-sertifisert FI/CO konsulent med god integrasjonsforståelse mot de fleste moduler og andre SAP-produkter. I tillegg har han tilegnet seg konfigureringserfaring i modulene PS, SD og MM.

IT-støtte til regnskap, økonomistyring og rapportering har vært hovedfokus i de fleste av Catos prosjekter. De viktigste arbeidsoppgavene har vært; budsjetteringsmodeller, prosjektoppfølging, kostnadsfordeling, lagerstyring og rapportering. I de senere årene har han også tilegnet seg betydelig kunnskap rundt avgifter (særavgifter og MVA), dette gjelder både regnskaps- og systemforståelse av dette fagområdet.

Foruten ERP-erfaring har Cato jobbet 3 år med spesialiserte logistikksystemer (programvare fra Industri Matematikk AB (IMI)) og datavarehus (programvare fra SAS Institute og Oracle).

Cato har i tillegg til å være konsulent hatt roller som både prosjektleder og løsningsarkitekt.

Cato er en av de fire gründerne av Cross Application Consulting.

  • Økonomikonsulent
  • 917 98 603
  • cato.gulbrandsen@xac.no
  • Vis profil

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design